Bankarstvo i finansije

Nepromenljiva vrednost

Petrovic Legal Banking and Finance

Uvek pragmatični, trudimo se da osmislimo najjednostavnija i najefikasnija komercijalna rešenja - od složenih međunarodnih poslova do direktnih domaćih transakcija.

Zastupamo i finansijere i korisnike, tako da imate pristup advokatima koji razumeju potrebe i želje svake strane. Savetujemo banke, osiguravače, privatne investicione fondove, hedž fondove, investicione kompanije i druge finansijske institucije o svim vrstama finansijskih ugovora, od strukturiranja transakcija do povećanja kapitala, restrukturiranja duga, projektnog finansiranja i ugovora o zajmu i kreditu.