Категорије
Novosti

CEE Legal Matters o Advokatskoj kancelariji Petrovic Legal

Renomirani CEE Legal Matters pokrio je otvaranje Advokatske kancelarije Petrovic Legal. Prema Petroviću, Petrovic Legal je „privredna advokatska kancelarija koja povezuje privredno pravo sa krivičnim pravom i prva je advokatska kancelarija u Srbiji koja se pretežno bavi pitanjima privrednog kriminala“. Pročitajte više o tome na sledećem linku https://ceelegalmatters.com/on-the-move/16431-stefan-petrovic-launches-petrovic-legal-in-belgrade.