Kultura

Petrovic | Legal je advokatska kancelarija nove generacije koja menja iz korena pristup advokaturi i odnos sa klijentima. Naš rad je zasnovan i negovan na sledećim principima:

Naši klijenti postaju naši prijatelji

Sa klijentima gradimo prijateljski odnos pun poverenja, smirenu atmosferu čak i u najnapetijim i najodlučnijim trenucima – jer samo tako zajedno stižemo do cilja na vreme. Prijateljski odnos omogućava klijentima da nam otvoreno prenesu svoje težnje i probleme, kako bi naš tim sagledao širu sliku i time pružio pravnu uslugu na nivou iznad očekivanog. Mi gledamo očima klijenata.

Inovativnost

Jedina težnja u pružanju pravnih usluga nam je da klijent bude zadovoljan. Zbog toga naš tim veliku pažnju posvećuje u razumevanju potreba klijenata, kao i razumevanju njihovog poslovanja. Jedini način da pravni dokument koji prati poslovanje klijenata bude kvalitetan, jeste da bude u skladu sa filozofijom njihovog poslovanja. Zato naš tim svakog dana uči i svakodnevno proširuje svoja znanja iz raznih oblasti – u zavisnosti od potreba klijenata. U tom pogledu, imate pristup advokatima i saradnicima sa širokim znanjem različitih oblasti koji svoje znanje ugrađuju u pravne usluge i pružaju ih duboko razumevajući vaš biznis.

Svi klijenti su jednaki

Način na koji se tretira klijent nema nikakve veze sa tim ko je ili koliko troši na pravne usluge. Sa svim klijentima se postupa jednako, sa dostojanstvom, poštovanjem i odgovarajućom pažnjom. Svi klijenti su jednaki i svaki od njih posebno zaslužuje punu i usredsređenu pažnju našeg tima da se posveti njihovom pravnom problemu. Ovaj princip primenjujemo dosledno i pošteno kod svih bez obzira na rasu, pol, starost ili druge fizičke, psihičke ili bilo koje druge karakteristike.

Korak dalje - više od očekivanog

Klijenti retko dobijaju od pružalaca usluga baš ono što očekuju. Međutim, naš tim ide korak dalje i pruža klijentu više nego što očekuje. Upravo zbog našeg otvorenog odnosa i uzajamnog poverenja sa klijentima, u stanju smo da sagledamo celokupnu problematiku i dubinsku analizu poslovanja klijenata. Zbog toga je naša pravna usluga slika našeg odnosa sa klijentima – sticanje poverenja.

Tim sačinjen od najuspešnijih diplomaca

Verujemo da su najbolji advokati upravo oni koji su dobro potkovani teorijskim znanjem i koji su svojevremeno bili među najboljim studentima. Zato se naš tim sastoji od advokata koji su se najbolje pokazali na vodećim fakultetima u Srbiji i inostranstvu, kao i u daljem akademskom radu kroz konferencije i naučne radove. Jedino merilo angažovanja u našoj kancelariji su konkretni rezultati.