Категорије
Novosti

O početku primene obaveze elektronskog evidentiranja PDV-a za subjekte privatnog sektora

Zakon o elektronskom fakturisanju uveo je obavezu elektronskog fakturisanja i posebnu obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a kako subjektima javnog sektora, tako i subjektima privatnog sektora. Subjekti javnog sektora su bili dužni da svoje poslovanje usklade sa navedenom obavezom najkasnije 1. maja 2022. godine, dok subjekti privatnog sektora podležu ovoj obavezi od 1. januara 2023. godine.

Imajući u vidu da nisu retke transakcije u kojima učestvuju subjekt javnog sektora na jednoj i subjekt privatnog sektora na drugoj strani, to ističemo da nije uređen rok od kojeg postoji obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a od strane subjekta privatnog sektora u transakcijama u kojima je druga strana subjekt javnog sektora.

S obzirom na navedeno, u nedostatku drugačije zakonske formulacije, to se i u gorenavedenim transakcijama ne uspostavlja obaveza subjekata privatnog sektora elektronskog evidentiranja pre 1. januara 2023. godine, uprkos tome što je na drugoj strani subjekt javnog sektora za koga takva obaveza postoji.

Ovakav stav izneo je i Ministar finansija u Objašnjenju koji se može naći na sledećem linku.