Intelektualna svojina

Inovacije su naš zakon

Petrovic Legal Intellectual Property

Identifikovanjem, zaštitom i korišćenjem prava intelektualne svojine u svakoj fazi životnog ciklusa inovacije, naš tim pravnika pruža strateške savete koji obuhvataju sve aspekte prava intelektualne svojine u svim oblastima poslovanja i tehnologije.

Dobro smo upoznati sa posebnostima postupaka registracije pred nadležnim organom za pitanja intelektualne svojine u Srbiji. Pored toga, imamo veliko iskustvo u sporovima vezanim za pitanja intelektualne svojine.