Категорије
Novosti

Novi podsticaji za poslodavce

Republika Srbija je uvela dodatne podsticaje kada su u pitanju poslodavci. Naime, pored prethodnih podsticaja o kojima smo pisali ovde, uvedeni su podsticaji koji se tiču poslodavaca koji zapošljavaju novonastanjena lica.

16. juna 2022. godine doneta je Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji, koja je stupila na snagu 18. juna 2022. godine.

Novi podsticaj podrazumeva mogućnost refundacije 70% obračunatog i plaćenog poreza na zarade i 100% obračunatog i uplaćenog penzijskog i invalidskog osiguranja.

Novonastanjeno lice za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada (u daljem tekstu: novonastanjeno lice) je fizičko lice koje u periodu od 24 meseca, koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem, nije boravilo na teritoriji Republike Srbije više od 180 dana i sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i ima ugovorenu mesečnu osnovnu zaradu u skladu sa propisom kojim se uređuje rad od najmanje 300.000,00 dinara.

Podsticaji se isplaćuju u visini 70% obračunatog i uplaćenog poreza na zarade za jedno ili više zaposlenih novonastanjenih lica, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dohodak građana i 100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, u smislu propisa kojima se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, za isplate izvršene za zaposleno novonastanjeno lice u periodu od najviše 60 meseci, počev od 1. jula 2022. godine i zaključno sa 31. decembrom 2028. godine.

Da bi poslodavac iskoristio ove pogodnosti, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

1) in the period from the submission of the first application and ending with the end of the calendar year in which he received the last incentive payment, the employer should not pay out the dividends, except for dividends that are paid out of the part of profit higher than the refunded amount;

2) poslodavac nije korisnik državne pomoći u vezi sa kojom ima obavezu zapošljavanja, osim obveznika koji su tu obavezu već ispunili na dan 1. jula 2022. godine;

3) poslodavac ne koristi drugi poreski podsticaj za novonastanjeno lice;

4) novonastanjena lica moraju ostati u radnom odnosu kod poslodavca u periodu od dana podnošenja zahteva za refundaciju do 31. decembra godine u kojoj je podneta prijava.

Ovo je još jedan podsticaj koji je Republika Srbija uvela kako bi izjednačila tržišne uslove i omogućila zapošljavanje različitih kategorija radnika.