Категорије
Novosti

Nova pravila za frilensere

Novi nacrt Zakona o porezu na dohodak građana Republike Srbije ("Zakon") predviđa primenu novih poreskih pravila za frilensere, koji ovog puta dobijaju jedinstven izbor u pogledu modela oporezivanja.

Naime, prema novom nacrtu Zakona, poreska prijava za prihode koje ostvari frilenser podnosiće se u kvartalima, dok će rok za prijavu prihoda sa obračunatim porezom biti 30 dana od dana završetka kvartala u kojem je ostvaren prihod.

Novina je i to da će frilenseri moći u svakom kvartalu da odaberu jedan od dva ponuđena modela oporezivanja, što znači da frilenseri imaju mogućnost da u svakom kvartalu promene model oporezivanja.

Prema jednom modelu oporezivanja, od kvartalnih prihoda oduzimaju se normirani troškovi u visini od 96.000 RSD i na tako dobijenu osnovicu plaća se porez po stopi od 20%. Ovo znači da frilenseri koji zarađuju 96.000 RSD kvartalno (32.000 RSD mesečno) ne plaćaju porez niti PIO. Zdravstveno osiguranje je obavezno i iznosi 1402, 17 RSD mesečno ili 10,3%. Za prihode koji prelaze iznos od 96.000 RSD, PIO će od sledeće godine biti 24%, zdravstveno osiguranje 10,3%, a porez 20% na osnovicu utvrđenu na gorenavedeni način. Ovaj model je povoljan za frilensere sa nižim primanjima, kao i za one frilensere koji povremeno ostvaruju prihode na ovaj način.

Prema drugom modelu oporezivanja, od kvartalnih prihoda oduzimaju se normirani troškovi u visini od 57.900 dinara uvećanih za 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu. Na tako dobijenu razliku plaća se porez po stopi od 10%. PIO se plaća 24% na oporezivi deo prihoda ili najmanje 7,720 RSD mesečno, a zdravstveno osiguranje 10,3% ili minimalno 1402,17 RSD mesečno.

U slučaju da imate pitanja u vezi sa ovom temom, budite slobodni da nas kontaktirate.