Категорије
Novosti

Obaveze nakon privremenog oduzimanja PIB-a

U slučaju kad Poreska uprava rešenjem oduzme poreskom obvezniku dodeljeni PIB, primerak rešenja dostavlja banci i nadležnoj organizacionoj jedinici za prinudnu naplatu. Tada je banka dužna da obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava, osim u svrhu izmirivanja obaveza po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja.

Prema tome, pravne posledice privremeno oduzetog PIB-a su sledeće:

1) obustava izvršenja naloga poreskog obveznika za prenos sredstava, osim u gorenavedenu svrhu;

2) nemogućnost identifikacije poreskog obveznika u instrumente platnog prometa, što znači nemogućnost izdavanja faktura, podnošenja poreskih prijava, kao i svakog instrumenta platnog prometa kojim se nalaže obavljanje bilo koje transakcije u platnom prometu, osim u gorenavedenu svrhu.

S tim u vezi, poreski obveznik je faktički onemogućen da obavlja delatnost, iako mu obavljanje delatnosti formalnopravno nije zabranjeno.

Sa druge strane, privremeno odsustvo iz poreskopravnog odnosa koje je nastalo kao posledica oduzimanja PIB, ne predstavlja pravni osnov za oslobađanje od plaćanja poreza i sekundarnih poreskih davanja.

Povodom ove teme, vezano za preduzetnike, Ministarstvo finansija objavilo je sledeće mišljenje:

Poreski obveznik koji je privremeno odsutan iz poreskopravnog odnosa a koje stanje je nastalo kao posledica oduzimanja PIB, faktički je onemogućen da obavlja delatnost, iako mu obavljanje delatnosti formalnopravno nije zabranjeno. Sa druge strane, privremeno odsustvo iz poreskopravnog odnosa koje je nastalo kao posledica oduzimanja PIB ne predstavlja pravni osnov za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.