Категорије
Novosti

Petrovic | Legal je savetovao u prodaji udela u Protecta Group

Tim Petrovic | Legal, predvođen Partnerom Stefanom Petrovićem, savetovao je jedinog vlasnika udela u Protecta Group povodom prodaje udela. Petrovic | Legal je pružao pravne usluge u toku pregovora, pripreme transakcijskih dokumenata, kao i u closing i post-closing aktivnostima.

Dobergard je stekao 100% udela u Protecta Group, čime je postao jedno od najvećih privrednih društava u sektoru obezbeđenja.