Poresko pravo

Dokazani uspeh

Petrovic Legal Tax

Imamo snažnu poresku praksu koja klijentima pruža sveobuhvatne savete o pravnim aspektima direktnog i indirektnog oporezivanja.

Imamo takođe sveobuhvatnu poresku praksu savetovanja privatnih i javnih društava, partnerstava i pojedinaca.

Naš poreski tim takođe ima bogato iskustvo u upravljanju porezom na dobit i porezima privrednih društava i možemo vas savetovati u vezi sa ulaganjima i restrukturiranjem.