Категорије
Novosti

Oporezivanje tzv. "gastarbajtera"

Frilenseri su nedavno postigli dogovor sa državom u pogledu poreskog tretmana njihove zarade. Dok jedni ističu da su izvojevali pobedu, drugi ne misle tako. U svakom slučaju, nakon više od šest meseti protesta frilensera, dogovor sa Vladom je postignut.

Sa druge strane, ne mnogo slični, ali u istoj meri interesantni, srpski državljani na privremenom radu u inostranstvu (tzv. „gastarbajteri“) otvaraju nekoliko pitanja sa poreskog aspekta. Analiziraćemo njihov poreski tretman u zavisnosti od države u kojoj su na privremenom radu.

I

Države: Belgija, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, Italija, Kipar, Nemačka, Francuska, Holandija, Švedska i Šri Lanka

Prema ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i gorenavedenih država, srpski državljani koji su poreski rezidenti Republike Srbije na zaradu ostvarenu iz radnog odnosa u ovim državama nemaju obavezu plaćanja poreza u Republici Srbiji.

Ukoliko su naši državljani na privremenom radu u inostranstvu poreski rezidenti gorenavedenih država (odeljak II), isključivo pravo njihovog oporezivanja imaju navedene države.

II

Države: Azerbejdžan, Albanija, Austrija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Vijetnam, Gruzija, Grčka, Danska, Egipat, Estonija, Izrael, Indija, Indonezija, Iran, Irska, Jermenija, Kazahstan, Kanada, Katar, Kina, Koreja (DNR), Koreja (Rep.), Kuvajt, Letonija, Libija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Norveška, Pakistan, Poljska, Rumunija, Ruska Federacija, San Marino, Slovačka, Slovenija, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Finska, Hrvatska, Crna Gora, Češka Republika, Švajcarska i Španija

Državljani Republike Srbije na privremenom radu u gorenavedenim državama, koji su poreski rezidenti Republike Srbije, na zaradu ostvarenu iz radnog odnosa u tim državama, u Republici Srbiji imaju obavezu plaćanja poreza na zaradu samo ako je porez na zaradu plaćen u ovim državama niži od poreza na zaradu u Republici Srbiji. U tom slučaju, u Republici Srbiji se porez plaća po poreskoj stopi koja je jednaka razlici između srpskog i inostranog poreza.

Ukoliko su naši državljani na privremenom radu u inostranstvu poreski rezidenti gorenavedenih država (odeljak II), isključivo pravo njihovog oporezivanja imaju navedene države.

Navedeno pravilo primenjuje se i za druge države sa kojima Srbija nema zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Dodatno, naši državljani na privremenom radu u gorenavedenim državama (odeljak II) nemaju obavezu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u Republici Srbiji na zaradu koju ostvare po osnovu radnog odnosa u tim državama.