Privredni kriminal

Predlog koji je uvek delotvoran

Petrovic Legal White Collar

Petrović | Legal nudi svojim klijentima pravne usluge povezane sa reagovanjem na već učinjena krivična dela, kao i sa poštovanjem krivičnog zakonodavstva, kao prevenciju.

Naš tim sarađuje sa klijentima kako bi bio siguran da su upoznati sa izmenama zakona i ovlašćenjima nadležnih organa. Krivična dela u od podmićivanja i pranja novca do drugih sankcija i prevara su područja za koja je naš tim stekao značajno iskustvo.

Imajući u vidu naše produbljeno razumevanje poslovanja naših klijenata, spremni smo da proaktivno radimo sa našim klijentima kako bismo postigli njihove ciljeve koristeći kreativan i poslovno orijentisan pristup